Sesje psychoterapii indywidualnej odbywają się raz w tygodniu o stałej godzinie i trwają 50 min.
Pracuje w oparciu o podejście psychodynamiczne, które zakłada, że życiem człowieka sterują w dużej mierze wewnętrzne, nieuświadomione mechanizmy działania, ukryte potrzeby oraz nierozwiązane (w przeszłości) konflikty intrapsychiczne.
Psychoterapia toczy się w oparciu relację terapeutyczną i dialog terapeutyczny, mający pomóc pacjentowi m.in. w zrozumieniu dlaczego reaguje w określony sposób, na jakiej podstawie tworzy takie a nie inne sądy, z czego wynikają przeżywane przez niego emocje.
Czynnikiem leczącym w psychoterapii psychodynamicznej jest poznanie i zrozumienie nieświadomych motywów działania wpływających na sposób doświadczania rzeczywistości, który stanowi dla Pacjenta źródło cierpienia.
Dzięki poznaniu przyczyny Pacjent zyskuje możliwość świadomego wpływu na swoje życie oraz inicjowania pozytywnych i pożądanych zmian. Efektem pracy terapeutycznej jest zatem wypracowanie nowych sposobów radzenia sobie z otaczającym światem oraz z rzeczywistością wewnętrzną.

Czas trwania psychoterapii indywidualnej: 50 min
Koszt: 180 zł