Pierwsze spotkanie może wywoływać uczucie niepewności lub niepokoju. To zrozumiałe zwłaszcza, jeśli to pierwszy kontakt z psychologiem luz z psychoterapeutą.

Jak zatem wyglądają pierwsze wizyty?

Pierwsze wizyty mają charakter konsultacyjny. Etap konsultacji to zwykle od 2 do 4 wizyt trwających po 50 minut. To czas niezbędny, aby dokładnie poznać problemy jakich doświadcza pacjent.

psychoterapia u Agnieszki Kręblewskiej w Krakowie - grafika

Bazą do pracy jest założenie, że przyczyna trudności i źródło cierpienia tkwi gdzieś w historii życia pacjenta. Dlatego w trakcie tych kilku spotkań rozmawiam z pacjentem o jego aktualnych problemach i samopoczuciu, ale nie tylko. Aby zrozumieć naturę przeżywanych trudności staram się poznać historię życia od wczesnego dzieciństwa do chwili obecnej.
W trakcie pierwszych spotkań mogę zadawać pytania dotyczące szczegółów z życia niemniej jednak to zawsze pacjent decyduje o tym co, kiedy i jak powie. Jeśli jakieś pytanie wydaje się zbyt trudne, można odmówić odpowiedzi. Warto pamiętać jednak, że jeśli pada jakieś pytanie, to dlatego, że odpowiedź na nie może być istotna dla przebiegu konsultacji, a w konsekwencji również dla późniejszego leczenia.

To zrozumiałe, że perspektywa opowiadania o sobie, o swoich błędach i „gorszych” aspektach życia może prowadzić do poczucia wstydu, zażenowania a nawet lęku przez oceną ze strony terapeuty. Aby tego uniknąć warto pamiętać, że w psychoterapii nie ma miejsca na ocenę czy coś jest moralnie dobre czy złe. W trakcie leczenia terapeuta pomaga jedynie ustalić czy coś jest dobre czy złe dla pacjenta i czy to służy jego zdrowiu.

Konsultacje psychologiczne można przyrównać do wywiadu lekarskiego. Im więcej informacji i szczegółów na temat doświadczanych problemów, tym łatwiej postawić wstępna diagnozę i wspólnie zaplanować dalsze działania. Warto o tym pamiętać przed podjęciem decyzji o terapii jak również w trakcie jej trwania.

Konsultacje to czas kiedy można zapytać o różne kwestie dotyczące psychoterapii. Efektem pierwszych spotkań jest wstępne rozpoznanie trudności i mechanizmów, które powodują cierpienie i propozycja właściwej formy pomocy tj. psychoterapii, pomocy psychologicznej lub innej formy wsparcia (np. konsultacje u lekarza psychiatry celem rozważenie farmakoterapii).

Pierwsza wizyta w gabinecie psychologa/psychoterapeuty nie wymaga zatem przygotowania. Wszystko co ważne w całym procesie leczenia pacjent ma w swojej świadomości i nieświadomości, we wspomnieniach i w sposobie przeżywania otaczającej go rzeczywistości.