Konsultacje psychologiczne

Pierwsze wizyty mają charakter konsultacyjny. Etap konsultacji to zwykle od 2 do 4 wizyt trwających po 50 minut. To czas niezbędny aby poznać problemy jakich doświadcza osoba szukająca pomocy, zrozumieć ich źródła i zaproponować najlepszą formę wsparcia. Dlatego w trakcie tych kilku spotkań postaramy się jak najdokładniej porozmawiać o tym: …

Psychoterapia indywidualna

Sesje psychoterapii indywidualnej odbywają się raz w tygodniu o stałej godzinie i trwają 50 min. Pracuje w oparciu o podejście psychodynamiczne, które zakłada, że życiem człowieka sterują w dużej mierze wewnętrzne, nieuświadomione mechanizmy działania, ukryte potrzeby oraz nierozwiązane (w przeszłości) konflikty intrapsychiczne. Psychoterapia toczy się w oparciu relację terapeutyczną i …